Değişime Hazır Mısın?
Değişime Hazır Mısın? | Dr. Ferda Ayhan Yalçın | Fonksiyonel Tıp

Değişim; kişinin bulunduğu durumdan bir başka duruma geçmesi için zamanla ilişkili, ölçülebilir, reaktif ve hedef odaklı bir süreçtir. Bu sürecin de belirli aşamaları vardır. Değişime hazır olmayı incelerken, kişinin içinde bulunduğu süreçle ilgili yeri kavraması gerekir.

  1. Hiç düşünmüyor: Başkaları, durumuyla ilgili geri bildirimde bulunsa bile durumu kendi üstüne alınmaz, inanmaz.
  2. Düşünüyor: Durumunun farkında, sürekli düşünüyor. Fakat sıkışmış hissediyor.
  3. Hazırlanıyor: Küçük adımlar atmış ya da düşüncede bile olsa harekete geçmeye karar verilmiş.
  4. Harekete geçme: Adı üstünde artık değişim için bazı aksiyonlar alınmaya başlanmış.
  5. Sürdürme: Eski alışkanlıklara zaman zaman uğranıyor. Ancak öğrenilmiş bilgiler ve deneyimlerin ışığında tekrar yola devam ediliyor.
  6. Sonlanım: Değişim tam anlamıyla gerçekleşmiş, hedefe ulaşılmış.