Çözümler - Yaklaşımım

Başta beslenme olmak üzere, multimodal tedavi yaklaşımları: Benim yaklaşımımda beslenme önceliklidir. İlk görüşmede elde edilen hastaya ilişkin bütün veriler ve beslenmeye yönelik muayene sonucunda, kişiye özel ve hastalığa uygun bir beslenme programı oluşturmak, tedavi edici yaklaşımımın temelini oluşturur.

Fonksiyonel tıp eğitiminin sağladığı en önemli fayda belli beslenme rejimlerinin, belli hasta gruplarına kopyala yapıştır şeklinde uygulanması yerine, hastaya özel programlar oluşturma becerisini ve yetkinliğini kazandırmış olmasıdır. Bazı durumlarda bir hastanın durumu bize, sağlık hedeflerine ulaşıncaya dek çok sayıda beslenme modalitesinin içinden geçmek gerektiğini öğretir. Bu durumlara uyum sağlamak, hastayı sistemin içinde tutmak, neyi, ne için yaptığını bilecek şekilde bilgilendirmek çok çok önemlidir. Aslında güç hastadadır.

Sağlık Koçluğu Yaklaşımım: Burada sağlık koçluğu eğitimim beni diğer hekimlerden farklılaştırır. Benim İyilik ve sağlığa bütüncül bir yaklaşımım var, yani yaşamının tüm alanlarının birbiriyle nasıl bağlantılı olduğuyla ilgilenirim. Hastayla birlikte, örneğin istediği kiloya ulaşmak, gereksiz yiyecek özlemleri, can çekmelerinden kurtulmak, uykusunu düzenlemek ve enerji düzeyini artırmak gibi, sağlık hedeflerine ulaşmak için çalışırız. Beraber ilerlerken hastam, hangi besin maddelerinin ve yaşam tarzı seçimlerinin ona daha uygun olduğunu anlar ve enerjisini, dengesini ve sağlığını geliştirmek için, hayatına kalıcı olarak işler.

Bu sonuçları elde edebilmek adına;

-En güncel bilimsel verileri, kolay ve anlaşılır, günlük hayata geçirilebilecek şekilde kendisiyle paylaşırım

-Gerekirse genetik ya da diğer yenilikçi test yöntemleriyle özellikleri belirlenen yol haritasını birlikte çizeriz

-Ayrıntılı değerlendirme anketleri ve testleri yaparım

-Modern teknolojiyi, somut ve kendi ölçebileceği göstergeler için kullanması için yol gösteririm

-Merkezde birey ve onun hedefleri vardır

-Planlı ve disiplinli, yine de esnek, eğlenceli ve ödüllendirici,

-Yargılama, eleştiri, aşağılama olmadan,

-Yakın takip ve yoğun motivasyon içeren,

-Güçlü sorularla düşündürerek,

-Kılavuzluk ederim.

İşindeki ya da ilişkilerindeki stres, fazla yemesine mi sebep oluyor? Uykusuzluk nedeniyle, egzersiz yapmaya gücü mü yetmiyor? Birlikte çalışırken, hayatın tüm alanlarının, bireyin sağlığını bir bütün olarak nasıl etkilediğini birlikte görürüz

Benim yaklaşımım, kaloriler, karbonhidratlar, proteinler ve yağlar üzerinde durmaktan ibaret değil. İyi ve kötü yiyecek listelerini çıkarmak da değil. Bunların yerine, hastalarımla mutlu, sağlıklı bir yaşam yaratmak için, esnek, eğlenceli ve faydalı bir anlayışla çalışıyoruz.

Bazen, yolun bir yerinde, arınma programları uyguluyoruz. Vücudumuzu, kendini kronik kompleks hastalıklar şeklinde ortaya koyan, sürekli maruz kaldığımız toksisite ve enflamasyondan arındırmak için, kolay, uygulanabilir ve sağlıklı detoks programlarına baş vuruyoruz.

Genlerle çevresel koşulların etkileşimi: Eldeki klasik ve yenilikçi tüm laboratuvar verilerine dayanarak, hastanın moleküler ve fizyolojik olarak tüm gereksinimlerini karşılamak için gerekli besinleri, beslenme desteklerini ve fitoterapötikleri kullanması için bilgilendiririm. Kişilerin genetik durumundan, ayrıntılı hormon analizlerine, bağırsak mikrobiyata ve sindirim sistemi analizlerinden çıkan sonuçları değerlendirmek ve bunlara çözüm olacak yaklaşımları oluşturmak, fonksiyonel tıp öğretisinin gereklerini oluşturur. Oluşturduğum tedavi yaklaşımı, var olan şikayetleri ortandan hızlıca kaldırıp hastayı rahat ettirmenin yanı sıra, saptadığım fonksiyon bozukluklarını düzelterek, yukarı doğru, hastalığın köklerine varan düzenleyici biyokimyasal sinyaller oluşturarak, zararlı son ürünlerin oluşmasını ve dokulara zarar vermesini önleyerek, kalıcı iyileşme üzerine tasarlanmıştır.