Fonksiyonel Tıp Neden Gerekli?

Modern tıp genel olarak bütün hastalıklara sanki akut bir durummuş gibi, çabucak tanı koyup, gerekli medikal tedaviyi ya da cerrahiyi uygulayıp, bulguları ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bazen akut boğaz iltihabı ya da düşme sebebiyle olsun, hekimin acilen karar verip, girişimde bulunması çok normal.

Aslında günümüzde çığ gibi büyüyen kronik hastalıklar, başta obezite, diyabet, kalp hastalıkları, romatizmal hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları olmak üzere, kişinin genetik örüntüsüyle çevresel faktörlerin etkileşiminden oluşan, başlangıcı yıllara varan, kompleks durumlardır. Bu hastalıklara akut hastalıkmış gibi ve bireysellikten uzak yaklaşım, malesef istenilen olumlu sonuçların ortaya çıkmasına yardımcı olmuyor. Hastaların şikayetleri azalsa bile, altta yatan fonksiyon bozukluğu düzelmiyor. Kullanılan yöntem ya da ilaçların etkileri daha farklı sorunların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Hastalık maliyetleri hem hasta ve ailesi, hem de devletler için giderek artıyor. Kaynaklar boşa gidiyor, hastalar ve hekimler memnuniyetsiz oluyorlar.

Ben hastalarımın verilerini, onların önceliklerini göz önüne alarak, son bilimsel verilerin ışığında ele alıyorum.