FonksiyonelTıp Nedir?

Fonksiyonel tıp, bireye özel tasarlanan, sistemler biyolojisi odaklı, bilimsel temelli ve hekimle hastanın terapötik ortaklığını gerektiren bir sanattır. 

Geleneksel hastalık odaklı yaklaşımın yerine, fonksiyonel tıp bireyi merkezine alır. Fonksiyonel tıpta hastanın öncelikleri, değerleri ve hedefleri her şeyden çok önemsenir. Fonksiyonel tıpta hastanın şikayetleri, sadece bir dizi semptomun birlikteliği olarak değerlendirmez, hasta bir bütün olarak ele alınır.

Fonksiyonel tıp, hastanın şikayetlerini, 7 temel sistemdeki birbiriyle ilişkili fizyolojik süreçlerdeki temel dengesizlikleri saptayarak kavramsallaştırır.

Hastayı bugüne getiren genetik, predispozan, tetikleyici ve süregelen faktörlerle,  çevresel etkiler ve düzenlenebilir yaşam tarzı faktörlerini de çok kapsamlı olarak analiz eder. Bunu yaparken ayrıntılı anket formları ve kapsamlı bir görüşmenin yanı sıra, yenilikçi laboratuvar araştırma yöntemlerini de kullanır.

Fonksiyonel tıp görüşmeleri, hekim ve hastanın terapötik ortaklığını hedef alan, uzun görüşmelerdir. Özellikle ilk görüşme, beslenme durumuna yönelik muayeneyi de kapsar ve 1,5 saat kadar sürebilir. Hekim hastasının durumunu araştırırken, bilişsel, duygusal ve ruhsal durumuyla da ilgili bilgiler edinir.

Bu görüşme sonunda hasta, durumunu hekimin gözünden dinler, önünde bir plan ile hekimin yanından ayrılır. Elde edilen temel bilgiler ve yol haritası sayesinde, hasta ve hekim birlikte, kişinin kronik hastalığının yönetimi ve sağlık hedeflerine ulaşmak üzere yol alır. Bunu yaparken modern tıbbın bütün bilimsel verilerini kullandığı gibi,  hastalıklara özel tedavi edici beslenme programları ya da detoks programları, gereğinde beslenme destekleri ve bitkisel tedaviler, stres yönetimi teknikleri, alternatif ve integratif tıp yaklaşımlarını da kullanabilir.