Değişime Hazır Olma

Değişim kişinin bulunduğu durumdan, bir başka duruma geçmesi için, zamanla ilişkili, ölçülebilir, reaktif ve hedef odaklı bir süreçtir. Bu sürecin de tabii ki aşamaları var. Değişime hazır olmayı incelerken, kişinin içinde bulunduğu süreçle ilgili yeri kavramak gerek.

  1. Hiç düşünmüyor: Başkaları durumuyla ilgili geri bildirimde bulunsa bile, durumu kendi üztüne alınmaz, inanmaz,
  2. Düşünüyor: Durumunun farkında, sürekli düşünüyor, fakat sıkışmış hissediyor.
  3. Hazırlanıyor: Küçük adımlar ya da düşüncede bile olsa harekete geçmeye karar verilmiş.
  4. Harekete geçme: Adı üstünde artık değişim için bazı aksiyonlar alınmaya başlanmış.
  5. Sürdürme: Eski alışkanlıklara zaman zaman uğranıyor, ama öğrenilmiş bilgiler ve deneyimlerin ışığında tekrar yola devam ediliyor.
  6. Sonlanım: Değişim tam anlamıyla gerçekleşmiş, hedefe ulaşılmış.

 

Değişime ne kadar hazır olunduğuna ilişkin bir interaktif görsel, belki buradan download edilebilecek bir form.