Ozon Tedavisine İlişkin Bilgiler

Bugün sıklıkla sorulan ozon ilişkili sorulara bir cevap hazırladım, hem etki mekanizmalarını, hem de kullanım alanlarını anlattım.

Ozon tedavisi gerçekten özel bir tamamlayıcı tıp yöntemi; bir çok alanda olumlu etkiler sunarken, kuralına uygun ve kişiye özel planlandığı zaman, yan etki beklemiyoruz. Uygulama alanları ve yöntemleri çok çeşitli. Etki mekanizmalarıyla birlikte bu alanlardan bahsedeyim.

Antioksidan ve antiinfalamtuar etki:

Vücuttaki metabolizmanın sonucu olarak sürekli çevreye zarar verme potansiyeli olan oksidan maddeler oluşur, bunların antioksidanlarca düzenli olarak ortadan kaldırılarak dengelenmesi gerekir, aksi takdirde oksidatif hasar oluşur. Oksidatif yükün ağırlığı ve sürekliliği ve antioksidan kapasitenin yetersizliği sonucu, kronik oksidatif stres başlar. Bu durum kanserden, otoimmün hastalıklara, kalp damar sistemini ilgilendiren sorunlardan, nörolojik sorunlara ve erken yaşlanmaya kadar sonuçlar doğurabilir. İşte ozon tedavisinin bir etki mekanizması bu alana yöneliktir ve vücudun antioksidan kapasitesini arttırır.

Enflamasyon ise, vücudun çeşitli etmenlerle mücadelesinde bir iyileşme mekanizmasıdır ve normalde bulunması ve ardından işlevini tamamlayınca ortadan kalkması gerekir. Kronik enflamasyonda, vücut uzayan enflamasyonun çeşitli yıkıcı boyutlarına maruz kalmaya başlar.

Vücutta enflamasyon ve oksidatif stres maalesef hep kol kola işler, buna örnek durumlar arasında kanser, multipl skleroz, romatoid artirit ve diğer otoimmün hastalıklar ve ateroskleroz sayılabilir.

Dokuların oksijenlenmesi:

Ozon tedavisi, dokulara daha fazla oksijen salınımının yanısıra, antioksidan enzimlerin ve immün sistemin düzenlenmesi ve dolaşımı düzenlemesi sayesinde, özellikle vücudun oksijenlenmesinin bozulduğu KOAH, kalp damar sistemi hastalıkları, kan yağları bozuk olduğunda (dislipidemi), diyabet ve onun neden olduğu bütün nörolojik ve damarsal komplikasyonlarda, endotel rejenerasyonu yaparak olumlu etkilerini ortaya çıkarıyor, tabii ki beraberinde beslenme ve diğer yaşam tarzı faktörlerini ele almak gerekir. Diyabette serbest oksijen radikallerinin ortadan kaldırılması yanı sıra, glukoz metabolizmasının daha düzgün çalışmasını, pankreasta insülin salgılayan beta hücrelerinin rejenerasyonunu sağlar.

Detoksifikasyon:

Vücudun detoksifikasyonuna yardım eder, vücudun kendi glutatyon üretimini arttırır.

Ozon Tedavisinin Uygulama Yöntemleri:

Ozon tedavisinin çok çeşitli uygulama yolları vardır. Bunlardan birincisi, “ozon tedavisinin kraliçesi” major otohemoterapi“dir. Bu yöntemde, hastanın kanı steril, sitratlı cam şişeye alınır, içine uygun dozdaki medikal ozon gazı, ozona dayanıklı sarf malzemeleri aracılığıyla gönderilir. Burada ozon gazı kanın içindeki hücreleri aktive eder,kendisi ortadan kaybolur. Bu ozonlanmış kan, hastaya geri verilir. Toplam işlem 20-25 dakika sürer.

İkinci yöntem minör otohemoterapidir. Bu uygulama şeklinde, hastanın 2-3 ml kanı, 6-7 ml medikal ozon gazı ile enjektör içinde karıştırılır ve hastaya kas içine enjeksiyon şeklinde uygulanır.

Rektal insuflasyon yönteminde, medikal ozon gazı uygun dozlarda, ozona dayanıklı kanül ve setler aracılığıyla hastaya rektal yoldan direkt uygulanır.

Lokal uygulamalar ise, medikal ozon gazının, yine ozona dayanıklı enjektör ve iğneler aracılığıyla, kas içi ve cilt altı bölgelere direkt uygulanması yöntemidir.

Hangi durumlarda etkileri gösterilmiş: 

Etki mekanizmalarından anlaşılacağı gibi, enflamasyonun giderilmesi ve antioksidan etkileriyle, diyabet metabolik hastalıklarda ve bu hastalıkların komplikasyonları olan yaraların iyileştirilmesinde etindir. Aynı zamanda metabolizmanın hızlanmasını, vücutta detoks sistemlerinin de işlerliğini artırır.  Kan yağlarının düzenlenmesinde olumlu etkileri vardır. Kalp damar sisteminin hastalıkları ya da kronik obstrujtif akciğer hastalıkları nedeniyle oksijenlenmesi bozulmuş olan dokuların, oksijenlenmesini artırır. Küçük arteryel damar tıkanıklıklarında da faydalı olur.

Yaşa bağlı makula dejeneresansında da olumlu etkileri klinik çalışmalarda gösterilmiştir. Akut işitme kaybında olumlu sonuçlar elde edilebilmektedir.

Ayrıca alerji, egzema, alerjik astım gibi süreçlerde de etkilidir. Özellikle bu bahsettiğim etkiler majör otohemoterapi dediğimiz damardan kendi kanımızın ozonlanıp geri verilmesi sayesinde oluşan etkilerdir. Buna ek olarak, minör otohemoterapi, yani enjektörün içine aldığımız bir miktar kan ile ozon gazının karıştırılıp, kas içine uygulanması şeklindeki yöntemi alerji, egzema ve kanser hastalarının tedavilerini desteklemek için beraberinde uyguladığımızda, farklı bir mekanizmayla daha tedaviyi desteklemiş oluruz.

Major tedavinin otoimmün kaynaklı sorunlardan romatoid artrit, ankilozan spondilit, Raynaud sendromu, tiroid hastalıkları, ülseratif kolit gibi hastalıklarda da yeri vardır. Bu hastalıkların tedavisinde beslenmenin ve bağırsaklara yönelik tedavi de uygulamak gerekir. Özellikle bağırsağı ilgilendiren sorunlarda, en az kanın ozonlanması kadar etkili olan, rektal ozon uygulaması da düşünülmelidir. 

Ozon tedavisinin bağışıklığı güçlendirdiği bilinmektedir.

Özellikle migren tedavisinde ozon tedavisiyle çok olumlu sonuçlar almak mümkündür. Parkinson hastalığında, multipl sklerozda uzun dönem uygulamada etkiler ortaya çıkacaktır. 

Ve ozon tedavisinin, kanser tedavilerine destek olarak da kullanımı vardır. Hastaların tedavilere uyumunu, toleransını arttırırken, kanser hücrelerinin de yaşam alanını daraltarak ek katkılar sağlar. 

Yapılan çalışmalarda hepatitlerde ve karaciğerin siroza gidişini yavaşlatmada etkin olduğu gösterilmiştir. 

Tabii ki kovit enfeksiyonu ve sonrasında “uzayan kovit” bulgularını giderme de yeri vardır.

Viral enfeksiyonlardan zonada da, hem kanın ozonlanması, hem de yara bölgesine direkt uygulama sayesinde, hastalığın şiddetini ve ağrılar azaltılabilir. Burada antiviral etkinliği de devreye girer. Benzer şekilde cildin bakteriyel enfeksiyonlarında da, hem antibakteriyel, hem de iyileştirici destek olarak kullanılır.

Lokal uygulamayı vücuttaki ağrılarda da kullanabiliyoruz, örneğin sırt ağrıları ve fibromyaljide direkt bölgeye, eklem ağrılarında da eklem çevresine ya da içine uygulamak mümkün. Ozon tedavisinin ağrı tedavisindeki etkinliği, son dönemlerde daha fazla klinik çalışmada gösterilmeye başlandı.

Ozon tedavisinin sportif başarıyı arttırmak üzere de kullanımı vardır. 

Kısacası enflamasyonun ve oksidatif stresin yer aldığı tüm kronik süreçlerde ozonun etkilerini, farkedebiliriz. Bu etkiler sayesinde yaşlanmanın etkilerini geciktirir.  Genel vücut sağlığını destekler, canlandırır.Ozon tedavisi bütün tedavilerle birlikte kullanılabilir.  

Sağlıklı günler dilerim…